Peter Pokorný

Čeští hosté a hostky

Absolvent Filmové fakulty VŠMU, Ateliéru střihové skladby. Už při studiu na vysoké škole se věnoval různým televizním produkcím pro TV JOJ a RTVS, kterým se věnuje dodnes na pozici režiséra. Dokumentární série Investigátori patří mezi jeho autorské debutové projekty.