Petr Bureš

Čeští hosté a hostky

Spoluzakladatel architektonického studia Amulet.

Vystudoval atelier architektury II na UMPRUM. Po absolvování praxe spoluzaložil v roce 2020 architektonické studio Amulet. Amulet se věnuje jak designu a navrhování drobné architektury, tak soutěžím většího měřítka. Současně cílí na přesahy do teorie a historie samotného oboru, tuto činnost zpracovává formou podcastové série Mluvící objekty.