Petr Nickl

Čeští hosté a hostky

Molekulární genetik a vedoucí oddělení pro genomové inženýrství a tvorbu modelů v Českém Centru pro Fenogenomiku. Zaměřuje se na konstrukci, návrhy a ověřování různých systému založených na CRISPR v buněčné linii a na drobných zvířatech.