Petr Zacharov

Čeští hosté a hostky

Petr Zacharov je meteorologem Ústavu fyziky atmosféry AVČR. Věnuje se výzkumu předpovědi a verifikace srážek a silniční meteorologii. 

Mezi jeho srdeční záležitosti patří observatoř Milešovka a hlavně silné konvektivní bouře a jejich dramatické i často potenciálně nebezpečné projevy. Na téma fyzika silných bouří a jejich projevů přednáší na Přírodovědecké i Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Hodně času také věnuje popularizaci meteorologie, a to právě hlavně silných bouří a tornád, ale i méně nebezpečných jevů, jako např. duhy.