Radoslava Krylová

Čeští hosté a hostky

Působí v brněnské organizaci NaZemi, kde je členkou facilitátorské skupiny. Provází skupinovými procesy a tím podporuje spolupráci, komunikaci, smysluplnou participaci lidí a akceschopnost skupin.

Studovala sociální antropologii a environmentální studia na Fakultě sociálních studií v Brně, kde působí jako externí lektorka. Ve své facilitátorské a lektorské činnosti se snaží spojit zájem o participativní přístupy, město a krajinu. Hledá metody a techniky, které nám pomohou vidět prostředí kolem nás novýma očima.