Raquel Castro

Zahraniční hosté a hostky

Portugalská zvuková umělkyně, filmová dokumentaristka a zvuková kurátorka, která se zabývá uměním o zvuku, zvukovém prostoru a akustickou identitou. 

Je iniciátorkou mezinárodního sympozia Invisible Places a ředitelkou festivalu environmentálního zvukového umění v Lisabonu s názvem Lisboa Soa. Působí jako postdoc výzkumnice v Centre for Research in Applied Communication, Culture and New Technologies (CICANT) v Lisabonu, kde vyvíjí projekty, v nichž se zajímají o poslechovou zkušenost městských/urbánních oblastí. Natočila úspěšný dokumentární film Soundwalkers (2008), který byl promítán na různých konferencích a filmových festivalech. Pro svůj druhý snímek SOA (2020) nahrávala několik let rozhovory se zvukovými umělci a teoretiky na téma významu zvuku a naslouchání v lidském životě. Castro věří ve zvukové umění jako zdroj inspirace a podněcování učení, zvědavosti a akce.