Rethink Architecture

Čeští hosté a hostky

Iniciativa, která má za cíl inspirovat a vzdělávat architekty, investory, studenty a veřejnost v oblasti udržitelné architektury. V rámci AFO budou realizovány procházky městem zaměřené na adaptaci města, stavby měst s ohledem na biodiverzitu a změnu klimatu.