Sem Barendse

Zahraniční hosté a hostky

Sem Barendse je nadšený popularizátor vědy. Je známý svou prací moderátora v nizozemské televizi a na internetu a také organizováním vědeckých akcí a festivalů na Vrije Universiteit v Amsterdamu.

Kromě svého praktického úsilí přispívá k vědě jako učitel, výzkumný pracovník a koordinátor projektů Science Communication & Public Engagement. Jeho hlavním cílem je překračovat pouhý překlad vědy a usnadňovat aktivní dialog mezi vědou a společností, povzbuzovat veřejnost k účasti a k tomu, aby byl její hlas slyšet.