Stanislav Fort

Čeští hosté a hostky

Expert na AI a velké jazykové modely (LLM).

Působil v DeepMind a Google Brain. Podílel se na vývoji LLM Claude v Anthropic. Vytváří open-source jazykové modely pro Stability AI. Má doktorát v oboru umělé inteligence ze Stanfordovy univerzity a vystudoval fyziku na Univerzitě v Cambridgi.