Václav Sixta

Čeští hosté a hostky

Václav Sixta je historik působící na Filozofické fakultě UK, který se zaměřuje na dějiny ve veřejném prostoru, paměťová a muzejní studia. Kromě toho se také věnuje historickému vzdělávání.

Spolu s Jakubem Jarešem a Čeňkem Pýchou je spoluautorem knihy Jak vystavujeme soudobé dějiny. Mimo odborné práce se podílel na vzniku řady vzdělávacích pomůcek pro výuku historie jako je digitální aplikace HistoryLab.cz nebo badatelská učebnice soudobých dějin pro základní školy.