Vojtěch Bystrý

Čeští hosté a hostky

Bioinformatik.

Působí ve vědecko-výzkumném centru CEITEC Masarykovy univerzity v Brně, kde mimo jiné vyvíjel počítačovou aplikaci na zpracování dat získaných sekvenováním DNA nové generace pro klinické účely. Vystudoval aplikovanou informatiku na Masarykově univerzitě.