Vojtěch Pecka

Čeští hosté a hostky

Český sociolog, který se ve svém výzkumu zaměřuje na to, jak se fosilní průmysl staví ke klimatickým změnám.

Zabývá se i současnými sociálními teoriemi, jež zpracovávají vztah společnosti k širší ekosystémové a geofyzikální realitě. Je autorem knihy o klima-popíračském hnutí Továrna na lži a popularizačních textů o problematice klimatických změn a popírání změn klimatu pro server A2larm.