Walter Greenleaf

Zahraniční hosté a hostky, Porota mezinárodní soutěže

Walter Greenleaf je neurovědec a vývojář lékařských technologií působící na Stanfordově univerzitě.

Má více než tři desetiletí zkušeností s výzkumem a vývojem a je považován za předního odborníka v oblasti digitální medicíny a technologie virtuální reality v medicíně. Walter se v současnosti zaměřuje na vývoj počítačem podporovaných klinických produktů se zvláštním důrazem na využití virtuální reality a digitálních zdravotnických technologií k řešení obtížných problémů v behaviorální a fyzické medicíně, jako jsou posttraumatický stres, úzkostné poruchy, deprese, traumatické poranění mozku a mozková mrtvice, závislosti a poruchy autistického spektra. Walter za posledních pětatřicet let navrhl a vyvinul řadu klinických systémů, včetně produktů v oblastech: chirurgické simulace, 3D lékařské vizualizace, telerehabilitace, klinické informatiky, podpory klinického rozhodování, sběru klinických dat v místě péče, technologie ergonomického hodnocení, psychofyziologického hodnocení a technologií rehabilitace s podporou simulace, jakož i digitálních produktů elektronického zdravotnictví pro behaviorální medicínu.

Zdroj: https://www.thevrara.com/podcast-posts/2020/11/11/waltergreenleaf