450 let UP

Blok, jenž má oslavit kulaté jubileum Univerzity Palackého, je orientován především na ranou historickou fázi zdejší vysoké školy a sleduje ideje i všednodennost dění odehrávajícího se před stovkami let.

Olomouc je univerzitním městem od roku 1573. Její tvář je 450 let ovlivňována vzdělanci, tedy studenty a profesory z celého světa, je součástí evropské a globální akademické sítě. Blok, jenž má oslavit kulaté jubileum Univerzity Palackého, je orientován především na ranou historickou fázi zdejší vysoké školy a sleduje ideje i všednodennost dění odehrávajícího se před stovkami let. Koncepce tří diskuzních bloků, v nichž se setkají přední historičky a historikové, odhalí významové vrstvy spojené se životem studujících, pedagogů a proměnlivé tváře celého urbanistického celku včetně pozoruhodných uměleckých děl a architektonických památek. Cyklus prezentací, jenž je sestaven ve spolupráci s Filozofickou fakultou UP a Vlastivědným muzeem Olomouc, bude doplněn LARPem simulujícím dobrodružnou formou dobovou realitu.

Přehled všech bloků v rámci této sekce najdete v denním programu festivalu →