Adaptace

My všichni jsme museli momentálně adaptovat svůj život na přítomnost viru. Zároveň je tu však mnoho klimatických změn, způsobených lidským konáním, které nás ovlivní ještě zásadněji a dlouhodoběji.

My všichni jsme museli momentálně adaptovat svůj život na přítomnost viru. Zároveň je tu však mnoho klimatických změn, způsobených lidským konáním, které nás ovlivní ještě zásadněji a dlouhodoběji.

Nedostatek vody. Sucho. Požáry. Ztráta biodiverzity. Tání ledovců. Zvyšování hladiny moří a oceánů. To jsou některé z projevů alarmujícího stavu klimatu. Pro celý svět včetně České republiky je klimatická krize jednou z největších výzev současnosti. Soutěžní výběr nabídne několik snímků, které se změnám klimatu a dopadu na přírodu a zvířata věnují. Dramaturgický výběr doplňuje téma Adaptace o perspektivy společenskovědní. Filmy zachycují problém nekonečného růstu a hromadění bohatství, otevřou pohled na scenérie industrializovaných krajin, ale také téma psychických dopadů v podobě environmentálního žalu. Na cesty k řešení klimatické změny se pak zaměří sociální psycholog a zakladatel Green Docku Ondřej Kácha.