Adaptace 2022

Adaptace je schopnost přizpůsobit se, dost možná jedna z nejdůležitějších, kterou lidské pokolení oplývá. AFO jí letos opět věnuje samostatnou sekci, opět k ní ale zaujímáme trochu jiný přístup než v minulosti.

Svět 21. století podléhá masivním změnám fyzického i společenského charakteru. Současná planetární situace nenapovídá tomu, že bychom mohli pokračovat stejným způsobem jako doposud. Adaptace tak nabízí prostor pro vzájemnou společenskou diskuzi o tom, které vlastnosti a procesy jsou pro budoucnost a pro přežití užitečné, a které jsou naopak pouhou zažitou normou.

Nikdy předtím svět nečelil takové potřebě spolehlivých vědeckých a odborných znalostí, aby bylo možné lépe porozumět rostoucím globálním výzvám a vypořádat se s nimi. Nedostatek vody, sucho, požáry, ztráta biodiverzity, tání ledovců, zvyšování hladiny moří a oceánů, záplavy. Bohužel nejde o seznam námětů na televizní katastrofické filmy, jak by si jeden mohl myslet. Jsou to jen některé z projevů alarmujícího aktuálního stavu klimatu na naší planetě. Neupadáme skepsi. Klimatická apatie není možnost, máme-li planetu budoucím generacím předat ve stavu vhodném k přežití. Hledání nových cest. Společně. A začít můžeme klidně na zahrádce za domem nebo v ulicích rodného města.

V letošním roce se však sekce také vydává cestou za hranice čtyř stěn filmových sálů a přibližuje téma adaptace skrz komentované procházky, diskuze i filmové projekce v olomouckých ulicích i lesích. Cílí tak často abstraktní a komplexní téma klimatické adaptace přiblížit v reálných tvarech a barvách. Bude ulice, po které utíkám pozdě do školy, vypadat stejně za 30 let?  Jak se promění česká města, luhy a háje?

Programová sekce letos představí téma Adaptace v lokálním kontextu. V blízkosti a komunitě, na zahradách i v lesích, které jsou nám známé jako vlastní boty. Přiblíží budoucnost v konkrétní a hmatatelné podobě. Komentovanými procházkami, panelovou diskuzí i filmy. Dále se zaměří i na vnímání problematiky českou veřejností a otevře i téma environmentální úzkosti a psychické adaptace na současnou environmentální krizi.

V programové sekci tak nabídneme panelovou diskuzi na téma české krajiny i půdy, komentovanou procházku s urbanistou, který představí město bezuhlíkové budoucnosti či přednášku meteoroložky a klimatoložky Taťány Míkové. Téma ekologického zacházení s půdou představí film Kiss the Ground, jímž provází herec Woody Harrelson. Na problematiku degradace českých lesů zase upozorní krátkometrážní film Holoseč z dílny FAMU.

FILMY ZE SEKCE ADAPTACE V DENNÍM PROGRAMU ZDE