AFO Junior

Popularizace vědy může vědecké poznatky zprostředkovat i dětským divákům. Od toho máme sekci AFO Junior, která nejen skrze filmy, ale také workshopy a další aktivity zapojuje do programu ty nejmenší.

Pozorování, neutuchající zvědavost, touha po poznání, vášeň při objevování nových věcí a vytváření povědomí o okolním světě. To vše zahrnuje festivalová sekce AFO JUNIOR, která se zaměřuje primárně na děti od 4 do 12 let. Její snahou je podporovat schopnost klást si otázky a hledat na ně odpovědi. Děti budou mít možnost poznávat a vytvářet si vztah k vědě skrze filmové plátno odkrývající poznání z nejrůznějších oblastí v rámci jednotlivých filmů. Vědě mohou zůstat nablízku i účastí na kreativních a hravých workshopech, které často rozvíjejí pohybové, dramatické či výtvarné dovednosti

DENNÍ PROGRAM