Archivní horečka

Ve spolupráci s Národním filmovým archivem navazujeme na loňskou nesoutěžní programovou sekci zkoumající významnou tradici československé populárně-vědecké tvorby.

Ve spolupráci s kurátorkami a kurátory NFA budeme promítat filmy, které se budou v tematicky uzavřených blocích (vesmír, příroda, technologie) věnovat proměně reprezentace vědy ve filmu v průběhu let. Součástí sekce by měl být i programový blok projekce němých vědeckých filmů doprovázených živým hudebním doprovodem. Sekce má zdůraznit bohatý odkaz České a Slovenské populárně-naučné tvorby a inspirovat další generace filmařů nejen k práci s archivním materiálem NFA.

DENNÍ PROGRAM