Chůze

Objevte význam chůze v našem každodenním životě. Prozkoumejte její historii, evoluční výhody, zdravotní benefity a hlubší rozměry prostřednictvím dokumentů a přednášek.

Tato menší programová sekce se podrobněji zaměří na činnost, která je pro většinu lidstva stejně přirozená jako třeba dýchání. Chůze po dvou neboli bipedie je jedním z prvních typických znaků moderního člověka, který je možné identifikovat na fosilních nálezech, a zároveň určitá evoluční výhoda lidstva, kterému se díky bipedii uvolnily přední končetiny pro nové účely. Pravidelná, vědomá či záměrně volená chůze navíc nemá pouze zdravotní benefity, ale také sociální, environmentální, poznávací i určitý filozofický či duchovní rozměr. Prostřednictvím několika dokumentárních filmů a přednášek se proto zamyslíme nad tímto zdánlivě fádním fenoménem a jeho mnohorozměrným významem pro náš život.