Identita

Alespoň jednou v životě se každý z nás zamyslí nad důležitou otázkou směřující k tomu, kdo jsme a jakým způsobem se tak vztahujeme ke světu kolem nás.

Nesoutěžní sekce IDENTITY přibližuje pomocí filmů a diskuzí oblast genetiky, genealogie nebo konstrukce nejen genderových identit. Sekce má za cíl především informovat o problematice identit v plurálu či inspirovat k intersekcionálnímu vnímání jednotlivců a sociálnímu rozměru jejich identit. Chceme dekonstruovat stále přítomné příznaky útlaku a dominance, které ve společnosti vedou k napětí a nenávistným projevům. Kritický a vědou inspirovaný přístup mnohých dokumentárních filmů nám pomáhá bořit mýty a stereotypy, jimiž je téma identit zatíženo.

DENNÍ PROGRAM