Přirozenost a příroda

Sekce Přirozenost a příroda zkoumá hranice mezi lidskou existencí a přírodou. Jak chápeme přírodní svět a jak chráníme jeho přirozenost? Připojte se k diskuzi o vztahu mezi člověkem a přírodou.

Přirozenost jsme si zvykli spojovat s přírodou. Něčím, co je tu od pradávna, ve své nezměněné podobě, a k čemu se můžeme zdánlivě kdykoli vrátit. Představujeme si je jako divoké entity, které jsou v poslední době neustále v ohrožení a je třeba je konstantně chránit. Jaký je ale opravdu vztah přírody a toho, čemu říkáme přirozenost? Jak je my, lidé, vlastně chápeme? A proč máme potřebu je obě chránit a uctívat, ale zároveň se od nich jako jeden z mnoha zvířecích druhů oddělujeme? V programové sekci Přirozenost a příroda se podíváme i na to, zda lze určit hranici mezi přírodou, přirozeností a projevy lidské existence. A věnovat se budeme i tomu, jak si s takovou znalostí následně počínat.