Rovnost. respekt. orgasmy

Ač jsme se jako lidstvo už dostali na měsíc, objevili základní principy genetiky a zvládli téměř zničit celý ekosystém, ženský klín je stále téma, o kterém se veřejně příliš nemluví a když už, je spojováno s mnoha stereotypy a tabu.

Ač jsme se jako lidstvo už dostali na měsíc, objevili základní principy genetiky a zvládli téměř zničit celý ekosystém, ženský klín je stále téma, o kterém se veřejně příliš nemluví a když už, je spojováno s mnoha stereotypy a tabu. Misí AFO je rozšiřovat obzory a bořit mýty. Tato sekce má být příspěvkem k ukončení společenské nerovnosti. Divačky*diváky čekají argumenty za zrovnoprávnění genderů a sexualit. Dokumentární snímky přiblíží vědecký pohled na menstruaci, bezpečnost antikoncepčních metod, rovnoprávnost v oblasti rozkoše a sexuálního života, nebo historické proměny genderových rolí.

Co má společného klitoris a písmeno lambda? To se dozvíte na virtuální sit-down show socioložek Lucie Jarkovské a Kateřiny Liškové, které vystupují pod názvem Duo Docentky. Dozvíte se jak se historicky proměňuje pojetí ženského těla a jak to souvisí s genderovou rovností.