Soutěž krátkých filmů

Objevte špičkové krátkometrážní filmy. Soutěžní výběr zastřešuje různé oblasti vědy a odhaluje překvapivé paralely mezi zdánlivě odlišnými světy. Připravte se na archivaci velryb, miniaturní parazity, NPC charaktery a mnoho dalšího.

Krátká soutěž odhalí paralely mezi zdánlivě odlišnými světy, které jsou si bližší než se na první pohled může zdát. Proto je v letošním roce soutěž rozdělena do pěti hlavních tematických okruhů, které jednotlivé snímky zastřešují a zároveň jim dávají dostatečný prostor pro vzájemné propojování, konfrontaci nebo dialog. Jako diváci budete mít možnost dopodrobna poznat svět moderních technologií, živočišnou říši, půdu a flóru a vše obří i titěrné, co žije s námi i v nás. Kolekce vybraných děl otevírá dveře do neprozkoumaných míst, hravých estetik a stylů, neobvyklých narativních formátů a rozvíjí možnosti pro vědecko-popularizační rámec s osobitým autorským přístupem.