Talent ve vědě 2022

Naděje a talent, talent a naděje. V případě vědy jde o spojité nádoby, protože právě nové vědecké talenty přinášejí jednotlivým oborům naději na pokrok. Jak jej rozpoznat a rozvíjet? I o tom bude pojednávat AFO sekce nazvaná Talent ve vědě!

Tématem letošního ročníku AFO je naděje. Oblast rozvoje talentu a motivace vědců, kteří svým úsilím přispívají k nalezení odpovědí na globální i lokální výzvy života na Zemi s tématem naděje úzce souvisí. V rámci připravovaných akcí v této sekci chceme hledat možnosti a příležitosti, jak o rozvoji talentu (nejen mladých) vědců uvažovat a jak lidem pomáhat svůj potenciál rozvíjet, jak rozumět vlastní (de)motivaci a jak podpořit vůli a odolnost. Rozvoj a podpora talentu u vědců přináší naději nám všem.

Oblasti identifikace a rozvoje talentu u začínajících vědců se v českých podmínkách nevěnuje zásadní pozornost. Dlouhodobá udržitelnost motivace a loajality (nejen mladých) lidí je předpokladem úspěchu české vědy a velmi úzce souvisí právě s oblastí rozvoje potenciálu člověka na jeho profesní cestě. Porozumění bariérám a důvodům a hledání řešení opřené o zkušenosti odborníků i samotných vědců považujeme za stavební kámen dlouhodobého procesu, který snad bude následovat. Oblast práce s talentem a vytváření příležitostí pro jeho rozvoj je východiskem k řešení dalších palčivých otázek dnešní vědy, jako jsou rovné příležitosti nejen v kontextu genderu, ale v širším rámci podpory diverzity týmů.

SEKCE TALENT VE VĚDĚ V DENNÍM PROGRAMU ZDE