Věda v popkultuře 2022

Indiana Jones, Tony Stark, dr. Emmett Brown a další. Jsou klíčovými postavami úspěšných popkulturních fenoménů. A navíc – oni a mnozí další jsou vědci. Jak popkultura vědu využívá k tvorbě takových kultů a jaké jsou další podoby této symbiózy?

Věda je přes fikční film popularizována a dostává se k širším neodborným publikům, zároveň utváří podobu filmů. Mnoho diváků se s vědou, s vědci a vědkyněmi setkává primárně přes fikčí filmy, ať už se jedná o stále populární Marvel Cinematic Universe, žánr science-fiction obecně nebo např. o životopisné filmy. Tyto snímky pak utvářejí jejich představu o vědeckém světě.

Reprezentace vědy ovšem neprobíhá pouze na plátně, spousta projektů využívá vědce a vědkyně jako konzultanty/ky. Diváci by si tedy název sekce měli spojit s prezentací vědy ve fikci a popkultuře. A ideálně by měli být otevřeni možnosti, že vědu najdou tam, kde ji možná nečekali.

Věda v popkultuře není novou sekcí, na AFO se vrací po dvouleté pauze. Její návrat a dramaturgická koncepce je do velké míry motivována aktuální otázkou, zda v současné době, kdy jsme zahlceni mediálními obsahy a publikum je fragmentarizované, můžeme popkulturu stále vnímat jako masovou záležitost. S vědou se ve fikčních filmech potkáváme poměrně často, přitažlivým tématem tak zůstává otázka, jak věda ovlivňuje obsah, který primárně nevnímáme jako vzdělávací. A jak tyto filmy ovlivňují vědu.

Jádro sekce tvoří fikční filmy. Diváci se mohou těšit jak na projekce známých velkofilmů, tak na prakticky neznámé snímky. Každý z nich téma vědy zpracovává odlišným způsobem, od snímků s hlavními postavami vědců až po filmy, v nichž propojení s vědou možná není na první pohled vidět. Věda v popkultuře zároveň částečně komunikuje s dalšími nesoutěžními sekcemi, téma adaptace nebo zdraví rezonuje i zde. Hosté v odborných úvodech před projekcemi a v samostatných přednáškách budou reflektovat vzájemný vztah mezi vědou a popkulturou.

Obsah sekce mimo jiné tvoří filmy Šílený Max: Zběsilá cesta, který si diváci budou moct užít na velkém plátně ve speciální černobílé verzi. Uvedeme také sci-fi s hororovými prvky Mořská horečka, hlas Tildy Swinton nás provede snímkem Last and First Men a Vetřelec na jevišti otevře otázku popkulturního fenoménu Vetřelec a jeho adaptace do jiného média – do divadla.

SEKCE VĚDA V POPKULTUŘE V DENNÍM PROGRAMU ZDE