Vítězné filmy 59. ročníku Academia Film Olomouc: Dokumentární smetánka v rámci popularizace vědy

27. 4. 2024

AFO již tradičně uděluje ceny ve čtyřech soutěžních kategoriích – Mezinárodní soutěž, Česko-slovenská soutěž, Soutěž krátkých filmů a Cenu studentské poroty. Navíc má také Cenu diváků, která je zaštítěna Českou televizí. Zde představujeme vítězné filmy letošního ročníku! 

Porota Mezinárodní soutěže se rozhodla udělit jak hlavní cenu, tak zvláštní uznání. To si uzmul snímek Hon na nejstarší DNA (Hunt for the Oldest DNA). Snímek zkoumající fascinující genetické informace, které nám mohou pomoci odhalit tajemství naší minulosti i současnosti, je moderním popularizačním filmem plným vizuálních ozvláštnění, která oživují formální stránku filmu. Hlavní cenu si odnesl film Datlovití: Hluční sousedé (Woodpeckers: The Hole Story). Zkoumání důležitosti datlů ve světovém kontextu je mimořádně barvitým zážitkem, který ukazuje možnosti současného wild life dokumentu v celé jeho kráse.

I v Česko-slovenské soutěži byly oceněny dva filmy. Zvláštní uznání si odnesl progresivní, až experimentálně laděný film Poznámky z Eremocénu (Notes from Eremocene), který natočila jedna z nejzajímavějších současných slovenských filmařek Viera Čákanyová. Ve filmu, který je koncipovaný jako vzkaz z budoucnosti současné generaci, debatuje se svým virtuálním budoucím já o tom, co všechno jsme jako lidstvo udělali špatně a jak se z toho můžeme poučit. Cenu za nejlepší česko-slovenský populárně-vědecký film pak vyhrála hravá globální home esej Jiříkovo vidění (The World According to My Dad) režisérky Marty Kovářové. Ta v něm sleduje svého otce, vědce Jiřího Svobodu, který se snaží prosadit koncept globální uhlíkové daně. A ozvláštňuje tohle environmentální téma hravými písněmi i mezigeneračním dialogem, se kterým se může ztotožnit většina publika.

V Krátké soutěži taktéž mohou slavit dva filmy. Progresivní videoherní kraťas Dříči (Hardly Working) si vysloužil zvláštní uznání. Zaměřuje se na NPCs, neboli nehráčské postavy ve videohrách, které hráči často berou jako samozřejmou nutnost a výplň virtuálních světů. Zde jsou postaveny do světel reflektorů. Cena za nejlepší krátký populárně-vědecký film pak putuje za filmem Getty potraty (Getty abortions). Analýza mediálního obrazu lidí, kteří mají zkušenost s potratem, se zabývá různými mediálními zdroji jak z minulosti, tak ze současnosti, a s nadhledem se zamýšlí nad tím, jaká je mediální reprezentace tohoto tématu a co z ní plyne.

Pak jsou tu také filmy oceněné studentskou porotou. Zvláštní uznání patří soutěžnímu filmu Pobavme se o sexu – sto let sexuální výchovy (Let’s Talk About Sex – A Century of Sex Education). Snímek otevírá důležité téma stigmatizace sexu ve výchově a vzdělávání a zamýšlí se nad tím, kam jsme se od 20. století posunuli a kam se ještě posunout můžeme. A zatímco v Mezinárodní soutěži si film Hon na nejstarší DNA (Hunt for the Oldest DNA) odnesl zvláštní uznání, v této kategorii si odnáší hlavní Cenu studentské poroty Univerzity Palackého v Olomouci.

A ten samý film si může odškrtnout ještě třetí triumf – získal také Cenu diváků AFO udělovanou s podporou České televize. Tři vavřínky z Academia Film Olomouc za pouhý jeden ročník!

A na konec, cenu za mimořádný přínos popularizaci vědy uděluje AFO instituci, která již více než tři desetiletí formuje a obohacuje světové poznání složitých systémů – Santa Fe Institutu. Santa Fe Institut se od svého založení v roce 1984 zaměřuje na interdisciplinární výzkum, který překračuje tradiční akademické hranice a propojuje rozmanité vědní obory, od biologie a fyziky po ekonomii a sociální vědy. Institut dlouhodobě dokazuje, proč je důležité propojovat různorodé poznatky a že je tato schopnost klíčová pro porozumění složitým fenoménům.

Santa Fe Institute dnes dostává tuto cenu za neúnavnou práci v oblasti demystifikace a popularizace vědy, a za jejich přínos k vytváření mostů mezi akademickým světem a veřejností. Věříme, že institut dále přispěje k rozvoji a šíření vědění, které pomáhá nám všem lépe chápat svět, v němž žijeme.