Zažijte Olomouc jinak se sérií komentovaných procházek

20. 4. 2022

Letošní AFO sekce Adaptace má ambiciózní cíl – oprostit se od snahy artikulovat téma, které je s festivalem spojeno již od roku 2020, pouze skrze filmová díla, přednášky a diskuze. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je koncipování čtyř programových bloků coby komentovaných procházek. Každá z nich otevírá jiné téma, rozkrývá jiný aspekt města Olomouc a ohledává životní prostory, které město nabízí. Procházky jsou naplánované na poslední tři dny festivalu, od 29. dubna do 1. května. Pokud chcete v rámci festivalu také opustit temné prostory kinosálů a jít si naopak užívat vzduch, město i přírodu, neváhejte se registrovat ve formulářích níže!

PROCHÁZKA: ČESKÉ LESY VE VÍRU KLIMATICKÝCH ZMĚN
29. 4. 2022 | 10:30
 
Lesy v okolí Olomouce návštěvníky festivalu provede Miroslav Kutal, akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně a koordinátor programu Šelmy v Hnutí DUHA. Účastníci uvidí, jak se české lesy dostaly na pokraj kolapsu, co ovlivňuje lesní biodiverzitu nebo jak se predátoři, herbivoři nebo patogeny mohou podílet na formování a struktuře lesa, ekosystému, který tvoří třetinu české krajiny. Jsou globální klimatické změny poslední ranou pro české lesy, nebo příležitostí pro jejich obnovu?
 
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ZDE
 
 
PROCHÁZKA: ODOLNÉ MĚSTO
29. 4. 2022 | 16:30
 
Co bude do budoucna znamenat bydlení ve městě? Jak můžeme města ochránit před klimatickou změnou? Můžeme před ní města opevnit jako ve středověku, nebo se naopak ve městech upečeme? Při procházce Olomoucí zkusíme společně hledat odpovědi a řešení, které město připraví na budoucnost tak, aby bylo i do budoucna příjemné. Připravovat se musíme již nyní. Jak se adaptuje Olomouc? Komentovanou vycházkou bude provázet Magdalena Maceková, architektka a konzultantka adaptačních řešení.
 
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ZDE
 
 
PROCHÁZKA: UDRŽITELNÉ MĚSTO
30. 4. 2022 | 10:30
 
Na procházce centrem Olomouce představí Kateřina Eklová a Karolína Barič, zakladatelky organizace Rethink Architecture, co všechno zahrnuje udržitelnost města. Od ekologických aspektů, jako jsou energie, odpady, zeleň, voda, biodiverzita, až po sociální a ekonomickou udržitelnost. Účastníci a účastnice budou společně s průvodkyní přímo na místě objevovat způsoby, jak by se město dalo změnit na udržitelnější. Procházka je vhodná pro všechny od dětí až po seniory a trasa bude bezbariérová.
 
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ZDE
 
 
PROCHÁZKA: ADAPTACE VODNÍCH TOKŮ ČR
1. 5. 2022 | 10:30 
 
Jakým způsobem je možné vyvarovat se epizodám extrémního sucha, povodním či nárůstu výskytu sinic v českých říčkách a tůních? To nám představí Jan Koutný, vodař a ekolog Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Olomoucko. V olomoucké předměstské oblasti Nové sady se účastníci seznámí s historií jedné z nejzajímavějších revitalizačních akcí posledních let a na vlastní oči se přesvědčí, co se stane, když řece sejmeme pouta a ponecháme jí prostor k samovolnému vývoji. Ukázka adaptačního opatření, které může extrémy v podobě povodní obrátit ve prospěch přírody.
 
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ZDE