Alena Lašková

Čeští hosté a hostky

Alena Lašková je expertkou na mindfulness.

Certifikáty k výuce programů založených na mindfulness získala studiem na univerzitě v Exeteru a jako první z České republiky byla přijata ke studiu Mindfulness-based Cognitive Therapy na katedře psychiatrie na Oxfordské univerzitě, kterému se v současné době věnuje. Čerpá přitom z dvacetileté osobní praxe a učí mindfulness studenty medicíny na Masarykově univerzitě v Brně. Jejím celoživotním zájmem je studium buddhistické psychologie, která se procesem mindfulness zabývá.