Jaroslav Flegr

Čeští hosté a hostky

Působí jako vysokoškolský pedagog a biolog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 1999 byl jmenován docentem pro obor parazitologie, v roce 2008 profesorem pro obor ekologie. Ve svém výzkumu se zaměřuje na biologickou evoluci, zejména pak v oblastech etologie, parazitologie a evoluční psychologie. Je předním odborníkem v těchto odborech a je znám díky více jak sto sedmdesátce odborných prací, monografií a prací populárně vědeckého charakteru. Systematicky se dlouhodobě věnuje výzkumu toxoplazmózy a jejího vlivu na chování hostitele. Kamera jej v dokumentu Návod k použití mozku (2022) vyobrazuje jako vnímavého a hloubavého člověka, který k evolučním otázkám přistupuje s pokorou.

Zdroj foto: https://protiproudu.net/jaroslav-flegr/