Monika Aksamit Koperska

Zahraniční hosté a hostky, Mentoři Camp4Science

Monika Koperska má doktorský titul v chemii, je absolventkou Jagiellonian University v polském Krakowě a Université des Sciences et Technologies v Lille.

Je specialistkou v oboru chemie, která se věnuje ochraně kulturního dědictví, od těch nejcennějších uměleckých děl až po cenné zdroje v knihovnách. V poslední době se věnuje ochraně a uchovávání zápisků a prací zapomenutých polských vynálezců.

Komunikace a popularizace vědy je pro ni vášní. Pravidelně přednáší a objevuje se v rozhlase a televizi. V roce 2012 vyhrála FameLab Award a skončila druhá v International FameLab ve stejném roce. Byla spolumoderátorkou „Scientists‘ skirmishes“ („Potyczki naukowców“) na kanálu Planete + a „Inventors of the future“ („Wynalazcy przyszłości“) na kanálu Canal + Discovery. Od roku 2016 je spoluzakladatelkou a prezidentkou Association of Science Advocates (Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki), jejímž cílem je vytvoření společnosti založené na vědění a vědeckém smýšlení (dává dohromady přes 70 vědců a vědkyň, kteří zároveň popularizují vědu skrze média). Také má vlastní produkční společnost M.A.K. Art & Science Productions.