Sarah Lomenová

Zahraniční hosté a hostky

Po dokončení gymnázia studovala animovanou tvorbu na VŠMU, zároveň i arterapii a poté jí přijali na FAMU na dokumentární tvorbu, kde v současnosti studuje v bakalářském ročníku.

Narodila se v Bratislavě na Slovensku. Jako dítě žila sice na městě, ale často se pohybovala ve folklórním prostředí a vždy ji zajímala etnografie, antropologie a psychologie. Lidé jí očarovávají jako jednotlivci, ale i jako součást celku, společnosti. Fascinují jí témata, která lidi spojují ale i rozdělují. Co je populární, i co vystupuje z davu. Jsme tu společně a naše činy ovlivňují další lidi a prostor, ve kterém se nacházíme. Tomu se věnuje v bakalářském filmu, který aktuálně připravuje. Její první krátké filmy, které vznikly během studia se i dotýkají vědy. V prvním ročníku tím byla reportáž s Michelou Musilovou, která vede simulované mise na Měsíc a Mars pro NASA na Havaji. O rok později portrét evolučního biologa Jaroslava Flegra.