Tomáš Daněk

Čeští hosté a hostky

Tomáš Daněk je studijní poradce a koordinátor environmentální větve studia ESUR na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Absolvoval Pedagogickou fakultu UP a získal doktorát v oboru Humanitní environmentalistika na Masarykově univerzitě. Má bohaté zkušenosti v pedagogické činnosti a realizaci projektů v oblasti environmentální filosofie a etiky. Jeho aktuální výzkumy se zaměřují na antropocén a kulturní ekosystémové služby. Je autorem četných publikací v oboru, včetně studií zabývajících se proměnami západního myšlení o přírodě a vztahem mezi environmentálními problémy a filosofií přírodních věd. Mezi jeho odborné zájmy patří také interdisciplinarita v oblasti antropologie a sociologie ve vztahu k rozvojovým tématům, ochrana přírody, biologie s důrazem na ochranu blanokřídlých, a studium díla C.G. Junga.