Konference

Industry 4Science představuje od roku 2013 stěžejní součást festivalu AFO. Tuzemští odborníci i světové špičky v popularizaci vědy se v rámci Industry 4Science zaměřují na to, jak nejatraktivněji a nejsrozumitelněji sdílet vědecké poznatky a objevy. Tato programová sekce se systematicky zabývá nejen novými technologickými trendy, invencemi dokumentárního narativu nebo novinkami z oblasti nových médií, ale také rolí vědeckých popularizátorů a metodami, kterými komunikují vědecká témata. Naším cílem je vytvořit platformu pro sdílení zkušeností a podpoření interakce mezi zástupci vědecké obce a audiovizuálního průmyslu. Vidíme zásadní důležitost v prosazení vědy jakožto klíčového společenského tématu a v neposlední řadě i upozornění na potenciál vědeckého filmu a televizních formátů pro zábavu i komunikaci vědy veřejnosti.

KONFERENCE INDUSTRY 4SCIENCE

Academia Film Olomouc loni uvedla první ročník INDUSTRY 4SCIENCE KONFERENCE jejíž tématem byla „Reprezentace historie“. Tato dvou denní událost přivedla dohromady odborníky z filmového a televizního průmyslu spolu s předními vědci z rozličných oborů. Hosté debatovali o narativech tvořících naše představy o světě, vědeckých poznatcích, které mění náš pohled na minulost a potažmo i současnost, a inovativních přístupech filmového média, které tyto vědecké posuny zprostředkovává veřejnosti.

Účastníci se v rámci konference mohli setkat s filmovými tvůrci, festivalovými dramaturgy, zástupci televizních programových sekcí, filmovými producenty a distributory. Ti sdíleli své znalosti a zkušenosti s projekty určenými nejen pro televizní stanice, ale i internetové platformy, jako je YouTube, VR a interaktivní média. INDUSTRY 4SCIENCE KONFERENCE tak nabídla účast na inspirativních přednáškách, panelových diskuzí, lekcích založených na případových studiích či workshopech. Konference je navíc jedinečnou příležitostí pro navázání distributorských kontaktů a díky tomu možnosti projekce atraktivních 3D populárně-vědeckých filmů v českých kinech.

Klíčovou součástí konference byla večerní setkání, která díky své specifické uvolněné atmosféře vytvářejí ideální prostředí pro získání kontaktů. Naší ambicí je otevřít nové dialogy a vytvořit tak mezinárodní platformu pro sdílení nápadů a navazování spolupráce.