Adaptace

Adaptace je schopnost přizpůsobit se, dost možná jedna z nejdůležitějších, kterou lidské pokolení oplývá. AFO jí letos opět věnuje samostatnou sekci, opět k ní ale zaujímáme trochu jiný přístup než v minulosti.

Svět 21. století podléhá masivním změnám fyzického i společenského charakteru. Současná planetární situace nenapovídá tomu, že bychom mohli pokračovat stejným způsobem jako doposud. Sekce adaptace představuje prostor pro interdisciplinární perspektivu alarmujícího stavu klimatu i poklesu biodiverzity. Důsledky environmentální krize jsou již dnes patrné po celém světě včetně České republiky a dramaturgie sekce tak přináší aktuální filmy, jež tuto realitu reflektují na globální i lokální úrovni. Přizvané expertky a experti i relevantní filmy divákům AFO problematiku představí v komplexním obraze a nabídnou možnosti řešení. Environmentální nouze, klima a biodiverzita opouští škatulku životního prostředí a proliferují do veškeré sféry lidské činnosti. Ústředním konceptem adaptace 58. ročníku AFO je tak intersekcionalita a spolupráce. Jakožto stálá nesoutěžní sekce festivalu od roku 2021 je Adaptace důležitým stavebním kamenem v kontinuálním budování festivalu a je potřebná pro soustavnou práci s veřejností a obnovení důvěry společnosti ve vědecká fakta. 

DENNÍ PROGRAM