Česko-Slovenská soutěž

Soutěžní sekce nabídne pestrý výběr toho nejlepšího, co v poslední době vzniklo v oblasti populárně-vědeckého dokumentu v České republice a na Slovensku.

„Soutěžní výběr České a Slovenské soutěže mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů přináší bohatý průřez populárně-naučné tvorby a vědeckého dokumentu. V rámci 58. ročníku festivalu jsou prezentovány odlišné podoby reflexe klimatické krize, archivně bohaté a originální portréty vědeckých osobností, detektivka o dějinách umění, dynamický příklad k dějinám sociologie sexuality a genderu a investigativní pohled na pavědecké metody. Soutěžní výběr zohledňuje nejen výsledky systematického pozorování a zkoumání světa, ale i způsob, jak mohou soutěžní filmy bořit zažité mýty a stereotypy přítomné ve společnosti a jak se tyto stereotypy negativně otiskují do aplikovaných vědeckých přístupů. Věříme, že soutěžní výběr přiblíží široké veřejnosti současná i budoucí palčivá témata naší společnosti, krajiny a pestrého světa vědy.“

(Ondřej Kazík, dramaturg)

FILMY V ČESKO-SLOVENSKÉ SOUTĚŽI:

 • Návštěvníci (The Visitors, r. Veronika Lišková, ČR, 2022)
 • Neviditelné krajiny (Invisible Landscapes, r. Ivo Bystřičan, ČR, 2022)
 • Kronika orgasmu (The Chronicle of Orgasm, r. Kateřina Kořínková, ČR, 2022)
 • Hledání Bolestného Krista (Finding the Man of Sorrows, r. Amálie Kovářová, ČR, 2021)
 • Budiž voda! (Let There Be Water!, r. Karel Žalud, ČR, 2021)
 • Prales zítřka (Rainforest of Tomorrow, Michal Gálik, ČR, 2022)
 • Do divočiny (Into the Wilderness, r. David Brázda, ČR, 2021)
 • Jeseníky – království horské divočiny (Jeseníky – the Kingdom of the Mountain Wilderness, r. Marián Polák, ČR, 2022)
 • Po nás potopa (After Us, the Flood, r. Dorota Vlnová, Slovensko, 2022)
 • Eduard Štorch, lovec mamutů (Eduard Štorch, mammoth hunter, r. Josef Císařovský, ČR, 2022)
 • Lidi (Humans, r. Kateř Tureček, ČR, 2022)
 • Baron Artur Kraus (Baron Arthur Kraus, r. Matouš Kotěra, ČR, 2022)
 • Fantastická terapie (Fantastic Therapy, r. Anna Rotreklová, ČR, 2022)
 • Investigátori (Investigators, r. Peter Pokorný, Slovensko, 2022)

DENNÍ PROGRAM

Lidi (Humans, r. Kateř Tureček, ČR, 2022)
Návštěvníci (The Visitors, r. Veronika Lišková, ČR, 2022)