Na zdraví 2022

Od začátku pandemie není ve veřejném diskurzu téma, které by rezonovalo více než zdraví. Fyzické i duševní. Kam až se v současné době posouvají možnosti, jak o jedno či druhé pečovat, bude zkoumat nová sekce Na zdraví.

Sekce Na zdraví se zaobírá lidským zdravím na individuální i kolektivní rovině, a to v oblastech prevence a terapie, vývoje nových léčebných metod, nastavení systému zdravotnictví, či vlivu prostředí na zdravotní stav člověka. Považuje přitom zdraví fyzické i duševní za rovnocenné a vzájemně provázané složky.

Zdraví je výrazným tématem aktuální veřejné diskuze, ať už ve spojitosti s probíhající pandemií, která plošně postihla majoritní část společnosti, s nárůstem antibiotické rezistence oslabující doposud spolehlivé způsoby léčby nebo co se týče detabuizace duševní hygieny. Sekce Na zdraví chce tyto diskuze reflektovat a zprostředkovat vědecké bádání, odborné názory i popularizační iniciativy. Zároveň se je snaží zasadit do lokálního kontextu, v němž se promítají i do životů návštěvníků a návštěvnic festivalu.

V rámci sekce diváky čekají jak projekce dokumentárních filmů uvedené odborníky a odbornicemi na dané téma, tak i přednášky, jež budou pojednávat například o způsobech, jakými můžeme sami pečovat o své duševní zdraví a kde vyhledat lékařskou pomoc, či panel s vědci, v němž představí svou práci ve výzkumu a na vývoji nových léčiv.

SEKCE NA ZDRAVÍ V DENNÍM PROGRAMU ZDE