O houbách a lidech

Objevte fascinující svět hub jako klíč k poznání planety. S jejich pomocí se pokusíme pochopit cykly života a vyprávíme se do hlubin vědomí. Objevte spojení přírody, technologií a kultury skrze houby a jejich sílu transformace.

Houby tvoří obdivuhodnou říši organismů. Ať už v nás vyvolávají strach, odpor, fascinaci, nebo je jejich sběr jen oblíbenou národní kratochvílí, houby jsou klíčem k porozumění naší planetě. Podobně jako u hub jsme v širší perspektivě vnímání reality svědky nuancí dokola se opakujících procesů zániku, obnovy, resilience i stagnace materiální i duchovní podoby světa. Chaotické bludiště vědomí společnosti můžeme rozkrývat prostřednictvím vědecké observace, spoléháním se na technologie a data, ale též meditací nebo aplikací psilocybinu. Inspirováni původním významem biologické neuronové sítě ekosystémů hub hledáme povahu propojeného světa ve vazbách mezi přírodou, technologiemi a kulturou.