Talent ve vědě

Programová sekce přináší pestrou nabídku panelů, workshopy a zdravou konfrontaci zkušeností s cílem přispět k snad ještě lepším zítřkům české vědy.

Talent definujeme jako vrozenou úroveň schopností, kterou můžeme úspěšně rozvíjet ku prospěchu jednotlivce i planety. Talent management je závazkem institucí, že do svých řad budou hledat lidi odpovídající svým talentem a vytvoří podmínky pro jejich další rozvoj. Výzkumné instituce nejsou výjimkou. Kromě talentovaných lidí potřebujeme k dosažení excelence ve vědě také rozmanitost. Synergie lidí, čerpajících z nejširšího spektra kultur, perspektiv a délky životních zkušeností maximalizuje inovace a tvořivost. Umí česká věda poznat a udržet talent? Programová sekce přináší pestrou nabídku panelů, workshopy a zdravou konfrontaci zkušeností s cílem přispět k snad ještě lepším zítřkům české vědy.