Věda v popkultuře

Nechte se vtáhnout do světa vědy skrze fikční film! Jak vyprávíme osudy vědců? Prozkoumejte filmové a televizní konvence a odhalte překvapivé paralely mezi různými projekty.

Letos se Věda v popkultuře zaměřuje na základní otázku týkající se popularizace vědy – jak vyprávíme životy vědeckých osobností. Zajímá nás, kterými konvencemi se filmová a televizní díla řídí, jestli se proměňují a zda celovečerní filmy pracují s příběhy vědců a vědkyň jinak než třeba krátké animované. V sekci objevíte překvapivé podobnosti mezi projekty, které se od sebe liší stopáží, dobou či zemí vzniku. A jako jedno z vedlejších témat se v průběhu sestavování sekce vyjevil vliv válečných konfliktů na vědecký pokrok a ztráta kontroly nad vlastním vynálezem. V nefilmovém programu se podíváme na životopisný film jako žánr a dojde i na přednášku o filmu Oppenheimer.